Vlajka CZ Vlajka EN

SALDO PDU - Poradentství, daně, účetnictví

Profil společnosti

Založení společnosti SALDO PDU s.r.o. bylo vynuceno požadavky zákazníků, kteří stále ve větší míře požadují poskytování komplexních služeb, a to nejen účetního charakteru.

Společnost SALDO PDU s.r.o. je schopna nabídnout svým klientům celý rozsah účetních, ekonomicko - konzultačních, organizačních, legislativních, poradenských, auditorských a právních služeb.Tyto služby jsou zabezpečovány vlastními silami, popřípadě smluvními partnery.

Každý z pracovníků společnosti SALDO PDU s.r.o. má dlouholeté zkušenosti ve svém oboru v malých a středních firmách - co do počtu zaměstnanců a ročních obratů.

Samostatnou skupinou je možnost provozování komplexního ekonomického či energetického systému formou outsorsingu. Tento způsob a rozsah poskytovaných služeb je zajímavý hlavně pro firmy střední velikosti, kde bezprostředně po jeho zavedení dochází ke značným úsporám v oblasti lidských zdrojů a nákladů na pořízení a následné provozování databázového informačního a řídícího systému.

Každému klientovi je přidělen vedoucí projektu, který je dostatečně kvalifikovaný k provedení základní analýzy a určení dalších spolupracovníků pro kontinuální diskusi. Tím je zaručeno, že problematika daného klienta se řeší ve všech možných návaznostech a souvislostech. Takovýto přístup zajistí klientovi minimalizaci systémových chyb v řízení a organizaci. Delegováním dohodnutých činností na naši firmu se klientovi otevírá větší prostor pro to, aby se mohl věnovat dalšímu rozvoji vlastního předmětu podnikání.

Ze strany naší společnosti jsou delegované činnosti zajišťovány v maximální míře profesionálně, komplexně a korektně. Společnost je zároveň pojištěna na profesní odpovědnost.